dot dot[การทำเว็บไซต์สำเร็จรูป] ปรับปรุงการการกำหนดขนาดของรูปภาพ

เพื่อกำหนดขนาดของรูปภาพได้เอง ให้การแสดงผลของรูปถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 

[Function Update] ระบบกำหนดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในส่วนของระบบสมาชิก ซึ่่งจากระบบเดิมที่มีระบบสมาชิกอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้ ดังนั้นจึงได้ทำการปรับปรุงระบบสมาชิกให้สามารถทำการแบ่งกลุ่มสมาชิกได้ และสามารถสร้างกลุ่มได้โดยไม่จำกัดกลุ่มสมาชิก เมื่อมีการสร้างกลุ่มสมาชิกในระบบได้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการกำหนด เนื้อหาว่า เนื้อหาส่วนใดจะอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มใดเข้าถึงได้บ้าง เพื่อเป็นการกำหนดเนื้อหาให้กับกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

[Function Update] ปรับปรุงการแสดงผลรายละเอียดการสั่งซื้อ และปรับปรุงรายการสั่งซื้อ

เพื่อปรับปรุงการแสดงผลรายละเอียดการสั่งซื้อให้มีลักษณะเหมือนกับใบเสร็จรับเงิน ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเว็บมาสเตอร์ ในการแก้ไขจำนวนสินค้า ในรายการสั่งซื้อ กรณีที่สินค้าหมด หรือ ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สั่งซื้อ

[Function Update] Images Transparency เพิ่มระบบภาพพิ้นหลังใส ไม่มีสี

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ โดยเมื่อเลือกรูปแบบ Image Transparency แล้ว รูปที่ทำการ resize หลังจากกำหนดโดยใช้รูปแบบ Image Transparency แล้วรูปจะมีพื้นหลังเป็นแบบใส ไม่มีสี

[Function Update] ปรับรูปแบบการเก็บรูปหน้าแรกสินค้าของ ระบบ vela commerce
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ในการ resize รูปภาพ
[Function Update]พัฒนาระบบรายการติดต่อกลับ รายการยืนยันการโอนเงิน และเมนูแบบฟอร์ม
เพื่อปรับปรุงการแสดงผล รายการยืนยันการโอนเงิน รายการติดต่อกลับ และเมนูการสร้างฟอร์ม ตัวเลือกย่อย ของระบบ Vela ให้มีความสวยงาม น่าใช้มากยิ่งขึ้น
[Function Update] การกำหนดยอดเงินขั้นต่ำตัดผ่านบัตรเครดิต และการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิต
เพื่อลดภาระของเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมชำระเงินสำหรับบัตรเครดิต (service charge) เอง
[Function Update] เพิ่มรหัสเว็บไซต์ (Web ID) สำหรับเข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเว็บมาสเตอร์ในการ log in เข้าสู่ระบบจัดการส่วนหลังบ้านโดยใช้รหัสเว็บไซต์ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ support ในการค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์ลูกค้าให้มีความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
[Function Update] ระบบปิดการแก้ไขข้อมูลสมาชิก
สำหรับเว็บไซต์ที่มีเว็บมาสเตอร์ดูแลระบบหลายคน หรือเว็บไซต์บริษัท องค์กร ที่เว็บมาสเตอร์ไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ เพื่อเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยบุคคลอื่น และเพื่อป้องกันความเสียหายจากบุคคลที่รู้รหัสผ่านของเว็บไซต์ ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบปิดการแก้ไขข้อมูลสมาชิกขึ้น เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว โดยวิธีการทำงาน มีดังนี้
[Function Update]เพิ่มระบบเมนูตั้งค่าร้านค้า
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเมนูตั้งค่าร้านค้าให้กับเว็บมาสเตอร์ ทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น
[Function Update]เพิ่มระบบการแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเว็บมาสเตอร์ในการแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า ทำให้สามารถทราบสถานะการสั่งซื้อจากลูกค้าได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น
[Function Update] เพิ่มระบบเก็บประวัติการแก้ไขบทความ (Article History)
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก้เว็บมาสเตอร์ ในการเก็บประวัติการใช้งานของบทความ เมื่อได้ทำการแก้ไข หรือลบบทความ รวมถึงสามารถคัดลอกข้อมูลของบทความก่อนการแก้ไขได้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบเก็บประวัติการแก้ไขบทความ (Article History) ขึ้น โดยมีหลักการทำงานดังนี้
[Function Update] เพิ่มระบบประวัติการสั่งซื้อสินค้า ในระบบ Vela Commerce
เพื่อให้สมาชิกของเว็บไซต์สามารถเข้ามาตรวจสอบ ประวัติการซื้อสินค้า หรือ ตรวจสอบสถานะของรายการสินค้าได้ด้วยตนเอง ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า ในระบบ Vela Commerce ขึ้น
[Function Update] Order Report
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเว็บมาสเตอร์ในการจัดการ กับรายการสั่งซื้อ สินค้า โดยสามารถ เลือกรายการสั่งซื้อ ตามวันที่สั่งซื้อ ยอดการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ สถานะการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน...
[Function Update] ระบบสร้างส่วนลดให้สินค้าในระบบ Vela Commerce
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเว็บมาสเตอร์ในการทำส่วนลดสินค้า หรือช่วงจัดโปรโมชั่นพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบ Discount ในระบบ Vela Commerce โดยเพิ่มเมนูสำหรับการจัดการส่วนลด ที่หน้าตั้งค่าร้านค้า โดยแบ่งออกเป็นลดทั้งเว็บ และ ลดแยกแต่ละสินค้า
[Go to top]dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com