dot dot[Function Update] พัฒนาระบบ Multiple Price ใหม่ กำหนดระดับราคาได้ไม่จำกัด
สำหรับสมาชิกที่ค้าขายสินค้าออนไลน์ การตั้งค่ารูปแบบราคาของสินค้า ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบ  Multiple Price หรือการตั้งระดับราคาให้สามารถเลือกตั้งระดับราคาได้อย่างไม่จำกัด เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย
[Function Update] เพิ่มระบบ Pulldown Menu ใน Vela Commerce
ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบ Pulldown Menu ให้กับเมนูหลัก และเมนูย่อยของเว็บไซต์ โดยประโยชน์ของเมนูแบบ Pulldown คือเพื่อช่วยเว็บมาสเตอร์ในการใส่เมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่ทำให้หน้าเว็บไซต์ขยาย หรือเว็บไซต์ล้นจากกรอบ...
[Function Update] เพิ่มระบบ Static url ในระบบ Vela Commerce เพื่อช่วยให้ชื่อสินค้าติด Search Engine ง่ายขึ้น
หลังจากที่ทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบ Static url สำหรับบทความไปแล้ว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ค้าขายออนไลน์ ได้ติดอันดับ Search Engine ได้เร็วยิ่งขึ้น ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบ Static url ให้สมาชิกที่ใช้งานระบบ Vela Commerce เพื่อให้เว็บมาสเตอร์สามารถบริหาร และกำหนดชื่อของ URL ในสินค้าได้ด้วยตนเอง...
[Function Update] พัฒนาระบบค้นหาสินค้า ในส่วนสมาชิก
สำหรับสมาชิก ReadyPlanet.com ที่ใช้งานระบบ Vela Commerce ทางทีมงาน R&D ได้เพิ่มระบบ ค้นหาสินค้า ในส่วนสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถค้นหาสินค้าทั้งหมดในส่วนของระบบหลังบ้าน และง่านต่อการการจัดการสินค้า เช่น การแก้ไข การลบ การย้ายหมวดหมู่ หรือการเปลี่ยนลำดับของสินค้าที่มีคำค้นหาเดียวกัน
[Function Update] พัฒนาระบบจัดการสแปม (spam box)

จากระบบเดิมที่มีการตรวจสอบข้อความที่เป็นสแปมก่อนทำการโพสกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อความที่เป็นสแปมจะไม่สามารถโพสได้
และท่านไม่สามารถเห็นในส่วนนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เว็บไซต์ของท่านสามารถจัดการเกี่ยวกับการโพสเว็บบอร์ด หรือความคิดเห็นของกระทู้ และความคิดเห็นของบทความที่เป็นสแปมได้
ทางทีมงาน R&D ReadyPlanet จึงได้พัฒนาระบบจัดการสแปมขึ้น เพื่อให้ท่านสามารถเลือกจัดการกับข้อความที่เป็นสแปมว่าจะให้เผยแพร่ได้หรือไม่ โดยมีวิธีตั้งค่าดังนี้...

[Function Update] การปรับ สถานะการสั่งซื้อในระบบ Vela Commerce

เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านสามารถกำหนดสถานะรายการสั่งซื้อในระบบ Vela Commerce ได้ตามความต้องการ ทางทีมงาน R&D ReadyPlanet จึงได้พัฒนาระบบการปรับสถานะการสั่งซื้อได้ตามความต้องการ นอกจากสถานะที่ทาง  ReadyPlanet มีไว้ให้ โดยมีวิธีตั้งค่าดังนี้...

 

[Function Update] พัฒนาระบบการสร้างแผนผังเว็บไซต์ (Create Sitemap) เพื่อให้เว็บติด google ง่ายขึ้น
เพื่อให้สมาชิกที่ใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป Readyplanet.com ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ ทางทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ได้พัฒนาระบบการสร้างแผนผังเว็บไซต์ (Create Sitemap) รูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อให้ท่านสามารถสร้างแผนผังเว็บไซต์ได้ง่ายกว่าเดิม
[Function Update] พัฒนาระบบป้องกันการ Save รูปภาพใน Intro Page
เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านป้องกันการ Save รูปภาพได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทางทีมงาน R&D ReadyPlanet จึงได้พัฒนาระบบป้องกันการ Save รูปภาพเพิ่มในส่วน Intro Page ขึ้นมา โดยมีวิธีตั้งค่าดังนี้...
[Function Update] เพิ่มระบบ Multi Pulldown Menu ช่วยจัดระเบียบเมนูหลัก และเมนูย่อยใหม่
สมาชิกที่ใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet.com หลาย ๆ ท่านคงได้ลองใช้งานระบบ Pulldown Menu กันมาบ้างแล้ว ประโยชน์ของฟังก์ชั่นนี้ คือ ช่วยให้สมาชิกสามารถเพิ่มเมนูได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่ทำให้แถบเมนูหลัก และเมนูย่อยยาวเกินไป และเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เพิ่มขึ้น...
[Function Update] เพิ่มระบบ Static URL ช่วยให้เว็บไซต์ติด Search Engine ได้ง่ายขึ้น
เพื่อให้เว็บไซต์ของสมาชิกที่ใช้งาน ReadyPlanet.com สามารถติดอันดับ Search Engine ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ทางทีมงาน R&D ReadyPlanet.com จึงได้พัฒนาเพิ่มระบบ Static URL ขึ้น เพื่อให้เว็บมาสเตอร์สามารถบริหาร และกำหนดค่าของ URL ในบทความได้ด้วยตนเอง...
[Function Update] ปรับระบบการเพิ่ม “สินค้าที่เกี่ยวข้อง” และ “สินค้าใกล้เคียง” ใหม่ เพื่อการอัพเดทที่เร็วขึ้น
ทางทีมงาน R&D ได้เล็งเห็นความสำคัญของความเร็วในการเข้าหน้าเว็บไซต์ จึงได้ปรับระบบการเพิ่มข้อมูลของ “สินค้าที่เกี่ยวข้อง” และ “สินค้าใกล้เคียง” ใหม่ เพื่อให้เว็บมาสเตอร์สามารถอัพเดทข้อมูลสินค้าได้เร็วขึ้น...
[Function Update] เพิ่มระบบรูปภาพแบบสำเร็จให้เมนูหลัก และเมนูย่อย
หลังจากที่ทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบ Upload Image ให้เมนูหลัก และเมนูย่อย เพื่อให้เว็บมาสเตอร์สามารถสร้างสีสันเมนูหลัก และเมนูย่อยของเว็บไซต์ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ และเพื่อให้สมาชิกที่ไม่ถนัดการใช้โปรแกรมสร้างรูปภาพ ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบรูปภาพแบบสำเร็จให้เมนูหลัก และเมนูย่อย โดยท่านสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้...
[Function Update] เพิ่มระบบสินค้าที่ใกล้เคียง, สินค้าที่เกี่ยวข้อง และประวัติการเข้าชมสินค้า ในระบบ Vela Commerce
เพื่อเพิ่มช่องทางและให้ท่านขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบสินค้าที่ใกล้เคียง,  สินค้าที่เกี่ยวข้อง และประวัติการเข้าชมสินค้า สำหรับสมาชิกที่ใช้งานระบบ Vela Commerce โดยเฉพาะ ความพิเศษของฟังก์ชั่นต่าง ๆ มีดังนี้...
[Function Update] พัฒนาการแสดงผลของระบบ ReadyPlanet Search Engine
ข่าวดี!!! สำหรับสมาชิกที่ใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet.com ที่มีระบบ Vela Commerce ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาความสามารถของระบบ ReadyPlanet Search Engine ขึ้นจากเดิม...
[Function Update] พัฒนาระบบ Google Conversion Tracking สำหรับผู้ที่ทำ Google Adwords
เพื่อสนับสนุนการทำเว็บไซต์ของท่านให้ประสบความสำเร็จ ทางทีมงานฝ่าย R&D ReadyPlanet.com ได้พัฒนาระบบ และเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกที่ใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet.com อย่างต่อเนื่อง สำหรับฟังก์ชั่น Google Adword Conversion Tracking นี้ พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ทำ Google Adwords โดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านได้ทราบว่า...
[Go to top]dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com