dot dot[Function Update] เพิ่มระบบ Meta Description และ Meta Keyword ให้สินค้าในระบบ Vela Commerce
เพื่อสนับสนุนการทำเว็บไซต์ของท่านให้ประสบความสำเร็จ ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบการใส่ Meta Description และ Meta Keyword ในส่วนของรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการได้ เพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางให้เว็บไซต์ของท่านมีโอกาสติดอันดับในเสริชเอ็นจิ้นมากที่สุด...
[Function Update] เพิ่มระบบอัพโหลดรูปในเมนูหลัก และเมนูย่อย
เพื่อให้การทำเว็บไซต์ตรงกับความต้องการ และตรงกับจุดประสงค์ของเว็บมาสเตอร์มากที่สุด ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ โดยเว็บมาสเตอร์ที่ใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet.com สามารถ อัพโหลดรูปในเมนู และเมนูย่อยได้โดย....
[Function Update] เพิ่มระบบอัพโหลดรูปใน “แบบฟอร์มตอบกลับ”
 
ฟังก์ชั่นนี้ เป็นฟังก์ชั่นที่เกิดจาก ความต้องการของสมาชิก ที่ใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปของ ReadyPlanet.com ที่ได้เสนอมายังทีมงาน R&D ว่าต้องการให้เพิ่มระบบอัพโหลดรูปในแบบฟอร์มตอบกลับ ทางทีมงาน...
[Function Update] พัฒนารูปแบบการส่งอีเมลสั่งซื้อในระบบ Vela commerce ใหม่
เพื่อให้การซื้อ – ขายสินค้าของท่านดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทางทีมงาน R&D ReadyPlanet.com ได้พัฒนารูปแบบฟอร์มการส่งอีเมลอัตโนมัติ เมื่อมีการคลิกสั่งซื้อสินค้าในระบบ Vela Commerce ใหม่ ให้ดูสวยงาม และแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น...
[Function Update] เพิ่มความสามารถการแสดงความคิดเห็นของบทความให้เทียบเท่าเว็บบอร์ด
หลังจากที่ทางทีมงาน R&D ReadyPlanet.com ได้พัฒนาระบบเว็บบอร์ดให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อการใช้งานมากขึ้น ทำให้มีเว็บมาสเตอร์บางท่านได้เสนอแนะมายังทีมงาน R&D ว่าต้องการให้การแสดงความคิดเห็นในบทความมีความสามารถเทียบเท่ากับเว็บบอร์ดบ้าง ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ
[Function Update] เพิ่มระบบNew Order Status ในระบบ Vela Commerce
มีสมาชิก ReadyPlanet.com ได้เสนอแนะมายังทีมงาน R&D ว่าต้องการฟังก์ชั่นที่สามารถเช็คสถานะการส่งอีเมลให้กับลูกค้าที่คลิกสั่งซื้อสินค้าของเว็บไซต์ ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบ New Order Status ขึ้นมา โดยมีวิธีการทำงานดังนี้...
[Function Update] เพิ่มระบบฟอร์มในฟังก์ชั่น Vela Commerce
[Function Update] พัฒนาระบบการแสดงราคาสำหรับสมาชิก ในระบบ Vela Commerce
สมาชิก ReadyPlanet.com ท่านใดที่ใช้งานระบบ Vela Commerce และได้มีการติดตั้งระบบสมาชิกของเว็บไซต์ (Member Login) ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบฟังก์ชั่นการแสดงราคาสำหรับสมาชิกของเว็บไซต์ขึ้น เพื่อให้เว็บมาสเตอร์สามารถบริหารสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่...
[Function Update] ปรับระบบการแสดง Photo Gallery ใหม่ ทันสมัยกว่าเดิม
ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาระบบการใช้งาน และการแสดงผลสำหรับฟังก์ชั่น Photo Gallery ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเว็บมาสเตอร์มากยิ่งขึ้น และเพิ่มความทันสมัย สวยงามให้แก่หน้าเว็บไซต์ โดยสิ่งที่ทางทีมงาน R&D พัฒนาขึ้นมีดังนี้...
[Function Update] ปรับระบบ Ready Bar ใหม่ สวยงามกว่าเดิม
สมาชิกที่ใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet.com คงจะรู้จักกับเมนู  Ready Bar ที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ เมนูนี้จะมีประโยชน์มากเพราะจะมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เว็บมาสเตอร์ และผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเรื่อง การตั้งค่าหน้าเว็บไซต์ของท่านเป็นหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ Browse Internet หรือนำเว็บไซต์ท่านเป็นเว็บไซต์โปรด (Favorites Link) นอกจากนี้หากต้องการส่งหน้าเว็บไซต์ของท่านไปยังอีเมลอื่น ๆ สามารถคลิกที่ Sent This Page
[Function Update] เพิ่มฟังก์ชั่น ลืมรหัสผ่านในระบบสมาชิก
ทางทีมงาน R&D ได้พัฒนาเพิ่มระบบฟังก์ชั่น ลืมรหัสผ่าน สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบสมาชิก เพื่อช่วยลดปัญหาสมาชิกจำข้อมูลการเข้าระบบไม่ได้ วิธีการใช้งานระบบ ลืมรหัสผ่านมีดังนี้...
[Function Update] เพิ่มเมนูแสดงกระทู้ทั้งหมด บนหน้าแรกของเว็บไซต์
สำหรับสมาชิกที่ใช้งานระบบ Muti Webboard (กลุ่มเว็บบอร์ด) ที่มีการสร้างกลุ่มเว็บบอร์ดมากกว่าหนึ่งกลุ่ม จากเดิมหากท่านต้องการให้กระทู้ในเว็บบอร์ดแสดงบนหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบจะแสดงเฉพาะกระทู้ที่อยู่ในกลุ่ม Default Webboard เท่านั้น ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบให้ท่านสามารถโชว์กระทู้ทั้งหมด ของทุกกลุ่มเว็บบอร์ดได้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เว็บมาสเตอร์ และผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถอัพเดทข้อมูลของเว็บบอร์ดได้ทันที
Function Update เพิ่มการแสดงเมนู “หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด” บนหน้าแรกของเว็บไซต์
ทางทีมงาน R&D ReadyPlanet.com ได้พัฒนาเพิ่มระบบการแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ ให้กับเมนู “หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด” (Muti – Webboard) เพื่อให้เว็บมาสเตอร์สามารถพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ สังคมออนไลน์ (Social Networking) ได้มากขึ้น ท่านสามารถตั้งค่าการแสดงผล ดังนี้...
ต้อนรับปีใหม่กับ 4 ฟังก์ชั่นพิเศษ ที่ทาง ReadyPlanet พัฒนาเพื่อสมาชิก
ทางทีมงาน R&D ขอเริ่มต้นปี 2552 ด้วย 4 ฟังก์ชั่นพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิก เริ่มจากฟังก์ชั่น Disable Javascript Area ฟังก์ชั่นเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบการ Error ของโค้ด Javascript โดยเว็บมาสเตอร์สามารถเลือกปิดการทำงานบางส่วนใน “พื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์” และ “พื้นที่แบนเนอร์” เพื่อให้เว็บมาสเตอร์สามารถตรวจสอบได้ทราบว่าโค๊ดที่นำมาวางไว้ตรงส่วนใดเกิดการ error จะได้ทำการลบหรือแก้ไขต่อไป
Function Update เพิ่มฟังก์ชั่น Disable Javascript Area
 
เว็บมาสเตอร์หลายท่านที่นำโค๊ด Javascript มาใช้เป็นองค์ประกอบของจัดแต่งเว็บไซต์ เช่นโค๊ดเม้าส์ โค๊ดนาฬิกา หรือโค๊ดเพลง อาจมีบางโค๊ตที่ท่านนำมาใส่อาจไม่สมบูรณ์ ทำให้เวลาเข้าเว็บไซต์เกิด pop up แจ้ง javascript error  ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบ  Disable Javascript Area เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบว่าพื้นที่ส่วนใดที่ท่านนำโค๊ด Javascript มาวางแล้วเกิดปัญหาดังกล่าว
[Go to top]dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com