dot dotประมวลภาพบรรยากาศการอบรม "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 10"ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 10"

เมื่อวันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มีการจัดอบรม "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 10" ขึ้น ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก  ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Marketing แบบครบวงจรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น และ ReadyPlanet ได้รับความไว้วางใจในการจัดการอบรมโครงการนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศการอบรมด้าน e-Marketing ฟรี! จากกระทรวงพาณิชย์ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 9" ภาพบรรยากาศการอบรมด้าน e-Marketing ฟรี! จากกระทรวงพาณิชย์ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 9"

เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Marketing ที่ "กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์" ได้จัดขึ้น และ ReadyPlanet ได้รับความไว้วางในการเป็นผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้  เพื่อส่งเสริมการทำเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล" โดยล่าสุดได้จัดอบรมในรุ่นที่ 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 - วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษกค่ะ

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Web Marketing Workshop รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556" วันจันทร์ที่ 22 เมษายน

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ReadyPlanet ได้มีการจัดคอร์สอบรม "Web Marketing Workshop รุ่นที่ 2" ขึ้น ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 ซึ่งคอร์สอบรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิคและหลักการทำการตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการ โดยได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ชมได้จากภาพบรรยากาศที่ ReadyPlanet News นำมาฝากในวันนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Marketing ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 8"ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Marketing ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 8"

เมื่อวันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Marketing ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 8" ขึ้น  ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นโดย "กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์" และ ReadyPlanet ได้รับความไว้วางในการเป็นผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ค่ะ

สมาชิก ReadyPlanet เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 163" วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

ReadyPlanet ได้มีการจัดคอร์สเพื่อการใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ให้กับสมาชิกในหลักสูตร  "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 163" ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 โดยวิทยากร คุณลสิดา ต่ายเพ็ชร์ Project Management Officer บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆ สัปดาห์เพื่อท่านสมาชิกค่ะ

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 18" วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556

ReadyPlanet มอบโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร OpenHouse "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 18" ฟรี!!! โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามารับฟังการบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 ณ บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 จากวิทยากร คุณจักรพล เบสุวรรณ Marketing Manager บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากค่ะ

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 73" วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 และคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (Vela Easy) รุ่นที่ 32" วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556

ก่อนจะไปพักผ่อนในวันหยุดยาวกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ ReadyPlanet เก็บภาพบรรยากาศการอบรมในคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 73" วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 และคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (Vela Easy) รุ่นที่ 32" วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 มาให้ได้ชมกัน ซึ่งจัดขึ้นที่บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9

บรรยากาศการอบรม "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 7" พัฒนาศักยภาพของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ บรรยากาศการอบรม "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 7" พัฒนาศักยภาพของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้าน e-Marketing for e-Commerce Business ขึ้นใน  “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” เพื่อแนะนำความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ครอบคลุมทั้งการใช้เว็บไซต์ และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์แบบต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการจะนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผู้เข้าเยี่ยมชมและเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดย ReadyPlanet ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้  และรุ่นล่าสุดที่จัดอบรมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 นั้นเป็นรุ่นที่ 7 แล้วค่ะ

ภาพบรรยากาศการอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (for existing customer) รุ่นที่ 40" วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556

ReadyPlanet ได้จัดคอร์สอบรมเพื่อแนะนำแนวทางเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ให้กับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์รูปแบบ VelaClassic กับคอร์สอบรมหลักสูตร "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (for existing customer) รุ่นที่ 40" เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet คุณอุทัยววรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ต่างมุ่งมั้นตั้งใจเรียนรู้ระบบต่างๆ กันอย่างขะมักเขม้น ชมได้จากภาพบรรยากาศการอบรมที่ ReadyPlanet News นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที่ 6ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที่ 6

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556  ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้าน e-Marketing for e-Commerce Business ใน “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที่ 6 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system" 4 รุ่น ส่งท้ายเดือนมีนาคม และเรื่องราวความประทับใจจากสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม

วันนี้ ReadyPlanet News เก็บภาพบรรยากาศคอร์สอบรมที่จะช่วยทำให้สมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ได้มีความเข้าใจในระบบและสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นมาให้ได้ชมกัน โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดคอร์สอบรมขึ้นถึง 4 รุ่น ด้วยกัน ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 ในชื่อคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 161" จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 และคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 72" เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นคอร์สอบรมที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaClasic ส่วนอีก 2 รุ่น เป็นคอร์สอบรมที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaEasy นั่นคือคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 30" จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 และ "รุ่นที่ 31" จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 บรรยากาศการอบรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน และสมาชิกทุกท่านต่างได้รับความรู้กันไปอย่างเต็มเปี่ยม จากวิทยากร คุณลสิดา ต่ายเพ็ชร์ Project Management Officer และคุณอุทัยวรรณ ปรีชา Business Development Executive บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

ส่งเสริมการเรียนรู้กับทุกเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อนำ e-Commerce ไทยไปสู่ระดับสากล "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 5

     เดินทางมาสู่รุ่นที่ 5 แล้วนะคะ สำหรับ “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” ซึ่ง ReadyPlanet ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ด้านการทำการตลาดออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ทั้งสำหรับท่านที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์และท่านที่ทำเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว  โดยการอบรมในรุ่นที่ 5 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก

ภาพบรรยากาศการอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 71" วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ReadyPlanet ได้มีการจัดคอร์สอบรมเพื่อแนะนำการใช้ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ในระบบ VelaClassic แก่สมาชิก ในคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 71" ณ บริษัท เรดดี้แพลนเเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 ซึ่งสมาชิกทุกท่านต่างเรียนรู้ระบบต่างๆ อย่างตั้งใจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นค่ะ

สร้างโอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์กับ ReadyPlanet ในคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 17" วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายท่านที่สนใจการทำธุรกิจแบบออนไลน์และกำลังมองหาช่องทางในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ ดังนั้น ReadyPlanet จึงเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจและยังไม่มีเว็บไซต์ เข้ามาเรียนรู้หลักการและแนวทางที่สำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์ ในคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 17" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 บรรยายโดย คุณจักรพล เบสุวรรณ Marketing Manager บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งผ่านพ้นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างธุรกิจกันอย่างถ้วนหน้าค่ะ

 
ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 4ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่คนทำธุรกิจออนไลน์ไม่ควรพลาดนะคะ เพราะในคอร์สอบรมนี้ได้รวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการทำธุรกิจออนไลน์ไว้แบบครบถ้วน อีกทั้งได้ยังได้ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มากมายที่จำเป็นและมีส่วนช่วยให้การทำธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ได้มีการจัดอบรมในโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้วค่ะ 

[Go to top]dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com