dot dotบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 159" วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 26" วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556

สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet.com ในทุกๆ สัปดาห์ ทาง ReadyPlanet จะมีการจัดอบรมเพื่อสร้างแนวทางและแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นในการทำเว็บไซต์ให้กับสมาชิก ทั้งสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบเดิม VelaClassic และรูปแบบใหม่ VelaEasy สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaClassic ทาง ReadyPlanet ได้จัดคอร์สอบรมที่ชื่อว่า "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 159" เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 26" สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaEasy เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยวิทยากร คุณอุทัยวรรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และวันนี้ ReadyPlanet News มีภาพบรรยากาศการอบรมและบทสัมภาษณ์จากสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมในคอร์สนี้มาฝากค่ะ 

บรรยากาศคอร์สอบรม Social Media Marketing (การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์) ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 30 มกราคม 2556บรรยากาศคอร์สอบรม Social Media Marketing (การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์) ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 30 มกราคม 2556

ReadyPlanet News เก็บภาพบรรยากาศคอร์สอบรม Social Media Marketing (การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์) ครั้งที่ 11 มาฝากทุกท่านค่ะ คอร์สนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ   โดยมีคุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณรฐิยา อิสระชัยกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเว็บโปรโมชั่น บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ

บรรยากาศคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet ครั้งที่ 13" วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
มีผู้ประกอบการหลายท่านที่กำลังสนใจการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ดังนั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ReadyPlanet จึงได้จัดคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet ครั้งที่ 13" ขึ้น  ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 เพื่อให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ในหลายๆ ด้าน ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ ทั้งในด้านแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไป แนวทางในการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ทำอย่างไรเว็บไซต์จึงจะติดอันดับใน Google เว็บไซต์ที่ดีมีหน้าตาอย่างไร รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ 
 

 

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 156" วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 มีการจัดคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 156" เพื่อแนะนำการทำเว็บไซต์เบื้องต้นและเทคนิคพิเศษต่างๆ ให้กับสมาชิก เช่น การจัดการเลย์เอาท์ การสร้างเว็บบอร์ด การสร้างแบบฟอร์มติดต่อกลับ และเทคนิคการใส่แบนเนอร์ด้านข้างด้วยวิธีการใช้ HTML Code เป็นต้น โดยวิทยากร คุณอุทัยวรรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด  

ประมวลภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system" วันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2556

ReadyPlanet News วันนี้ มีภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system  (for existing customer) รุ่นที่ 38" วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 คอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (Vela Easy) รุ่นที่ 18" วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 66" วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 มาฝากค่ะ

บรรยากาศคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet ครั้งที่ 12" วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556

คอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet ครั้งที่ 12" ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางการทำธุรกิจในอนาคตให้กับผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งนับเป็นช่องทางที่กำลังมีอิทธิพลกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ต่างได้รับความรู้และคำแนะนำในหลากหลายมุมมองเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจ

ประมวลภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system" 2 รุ่น

เริ่มต้นปี 2556 ReadyPlanet News มีความเคลื่อนไหวและภาพบรรยากาศคอร์สอบรมที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของ ReadyPlanet ให้กับท่านสมาชิกมาให้ได้ชมกัน ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศของคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 155" วันที่ 8 มกราคม 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 19" วันที่ 9 มกราคม 2556 จัดขึ้น ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยวิทยากร คุณเบญจวรรณ ชื่นสกุล และคุณอุทัยวรรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 10 และ 11" วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555

คอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 10 และ 11" เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

บรรยากาศคอร์สอบรม Web Marketing รุ่นที่ 11 วันที่ 24 ธันวาคม 2555

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ReadyPlanet ได้มีการจัดคอร์สอบรม Web Marketing (การทำการตลาดออนไลน์) รุ่นที่ 11 ขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ชั้น3 ห้องบุษกร โดยมี คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี Chief Operating Officer และคุณทรงยศ คันธมานนท์  Chief Executive Office บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system" 5 รุ่น

ด้วยบริการที่ครบครันของ ReadyPlanet เรามีความตั้งใจที่จะทำให้สมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของเรา สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดคอร์สอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างเว็บไซต์ให้กับสมาชิกขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 153" จัดขึ้นวันที่ 13 ธันวาคม 2555 คอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 15, 16 และ 17" จัดขึ้นวันที่ 14, 17 และ 18 ธันวาคม 2555  และล่าสุดกับคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 64" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555  ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยวิทยากร คุณเบญจวรรณ ชื่นสกุล และคุณอุทัยวรรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

เกาะติดงานสัมมนา E-commerce Moving Towards 2013เกาะติดงานสัมมนา E-commerce Moving Towards 2013

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย มีการจัดงานสัมมนา "E-commerce Moving Towards 2013" ณ ห้อง @function Six ชั้น 6 โรงแรม Siam@siam โดยในงานสัมมนา E-commerce Moving Towards 2013  ได้เชิญ คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี Chief Operation Office ของ ReadyPlanet.com เป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนานี้ด้วยค่ะ

บรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 62 และ 63" วันที่ 6 และ 12 ธันวาคม 2555

วันนี้ ReadyPlanet News เก็บภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce)" มาฝากถึง 2 รุ่นด้วยกันค่ะ ได้แก่ รุ่นที่ 62 จัดอบรมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 และ รุ่นที่ 63 จัดอบรมในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยวิทยากร คุณเบญจวรรณ ชื่นสกุล และคุณอุทัยวรรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

บรรยากาศคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet ครั้งที่ 9" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

คอร์สอบรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะนำแนวทางในการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ โดยทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น แนวโน้มของผู้บริโภคในอนาคตและทิศทางในการบริหารธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการโฆษณาเว็บไซต์ผ่านช่องทางออนไลน์ และเราจะใช้ประโยชน์จาก social network ในการทำธุรกิจได้อย่างไร เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการทุกท่านจะได้รับความรู้ดีๆ กลับไปใช้ในการสร้างธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-Commerce) รุ่นที่ 61" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

ระบบเว็บไซต์ในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ของ ReadyPlanet มีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกรูปแบบที่สนใจการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบชำระเงิน ระบบการเลือกซื้อสินค้า อัลบั้มรูป ระบบการจัดส่งสินค้า และแบบฟอร์มติดต่อกลับต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีต่างๆ ในการสร้างระบบเหล่านี้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของตนเองได้ ภายใต้สโลแกน "Simple but Professional" นั่นก็คือทำได้อย่างง่ายดายแต่ออกมามีความเป็นมืออาชีพค่ะ

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "SEO SEM & Google Display Network (การทำการตลาดออนไลน์ด้วย Search Engine) ครั้งที่ 9" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

ReadyPlanet ได้มีการจัดคอร์สอบรมที่ชื่อว่า "SEO SEM & Google Display Network (การทำการตลาดออนไลน์ด้วย Search Engine) ครั้งที่ 9" ขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคุณรฐิยา อิสระชัยกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเว็บโปรโมชั่น บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เพื่อให้สมาชิกและท่านเจ้าของเว็บไซต์ที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือองค์กรผ่าน "เว็บไซต์" ให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ ด้วยเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลายทั้ง Search Engine Optimization (SEO) Search Engine Marketing (SEM) และ Google Display Network (GDN)

 

[Go to top]dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com