dot dotวิธีการกำหนดภาพลายน้ำในระบบอัลบั้มรูป
สำหรับสมาชิก ReadyPlanet ที่ใช้งานระบบอัลบั้มรูป แล้วต้องการสร้างลายน้ำสำหรับรูปภาพเพื่อป้องกันการ Copy รูปภาพและยังเป็นการแสดงลิขสิทธิ์ของภาพนั้นๆ  วันนี้ Tips&Tricks  มีวิธีการสร้างภาพลายน้ำมาแนะนำค่ะ

 

วิธีกำหนดส่วนลดแยกแต่ละสินค้าแบบ ราคาปกติ ราคาพิเศษ ในระบบ Vela Commerce

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้แนะนำวิธีกำหนดส่วนลดของสินค้าทั้งเว็บไซต์ใน ระบบ Vela Commerce มาแล้วนั้นในวันนี้ Tips & Tricks จะขอแนะนำวิธีกำหนดส่วนลดของสินค้าในระบบ Vela Commerce เพิ่มเติม ซึ่งก็คือ วิธีกำหนดส่วนลดแยกแต่ละสินค้าแบบ ราคาปกติ ราคาพิเศษ ในระบบ Vela Commerce เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเว็บไซต์ ที่ต้องการให้ส่วนลดกับลูกค้า หรือ จัดโปรโมชัน ต่างๆ ให้กับเว็บไซต์ที่ใช้ระบบ Vela Commerce มากยิ่งขึ้น ซึ่งปกติแล้ว เราจะสามารถจัดการกับส่วนลดได้ที่หน้าจัดการสินค้า ซึ่งในส่วนของ หน้าจัดการสินค้า จะมีเมนูแสดง ทั้ง 3 ประเภทราคา คือ
1. ราคาปกติ ราคาพิเศษ
2. ราคาแบบหลายระดับราคา
3. ราคาแบบ step price
แต่ในวันนี้เราจะขอแนะนำรูปแบบที่หนึ่ง ซึ่งก็คือ ราคาปกติ ราคาพิเศษ ค่ะ

วิธีการสร้างและยืนยัน Sitemaparticle

สำหรับลูกค้าที่ทำการสมัคร Google Webmaster Tools และทำการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ( อ่านรายละเอียดวิธีการสมัคร Google Verify คลิกที่นี่)  คงอยากทราบว่าแล้ว Sitemap ล่ะ? จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งได้อย่างไร ที่ไหน? วันนี้ Tips & Tricks มีวิธีการสร้างและติดตั้ง Sitemap มาแนะนำ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธียืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับทาง Google (Google Verify)article

วันนี้ Tips & Tricks มีวิธีการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับทาง Google หรือเรียกว่า Google Verify มาแนะนำค่ะ  ซึ่งจำเป็นต้องมีการยืนยันเว็บไซต์ก่อนจึงจะสามารถติดตั้ง Sitemap กับทาง Google ได้  (การทำแผนที่เว็บไซต์ที่ระบุว่ามีหน้าเว็บต่าง ๆ อยู่ที่ไหนบ้าง) โดยมีวิธีการที่ไม่ยาก ดังนี้ค่ะ

วิธี Backup และ Restore อิเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

จากที่ก่อนหน้านี้คอลัมน์ Tips & Tricks ได้แนะนำวิธี Backup และ Restore อีเมลในโปรแกรมMicrosoft Outlook 2003 และโปรแกรม Outlook Express  สัปดาห์นี้คอลัมน์ Tips & Tricks   มีวิธี Backup และ Restore อีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 มาแนะนำค่ะ

วิธีกำหนดระบบราคาหลายระดับราคา (Multiple Price)

วันนี้ขอเอาใจสมาชิก ReadyPlanet ทุกท่านที่ใช้บริการ Package : Vela Commerce ที่กำลังใช้รูปแบบราคาสินค้าเป็บแบบราคาหลายระดับราคา (Multiple Price)  ซึ่งเดิมทีนั้นจะสามารถใส่ระดับราคาได้ไม่เกิน 10 ระดับราคา แต่เพื่อเป็นการเอาใจท่านสมาชิกที่มีความต้องการในการเพิ่มราคาสินค้าในประเภทราคาแบบหลายระดับราคา ในวันนี้เราได้ทำการพัฒนารูปแบบราคาหลายระดับราคา (Multiple Price) ขึ้นมาใหม่ ซึ่งท่านสามารถดูขึ้นตอนการเพิ่มระดับราคาได้ดังนี้ค่ะ

วิธีการสร้างเมนู Pulldown ของสินค้าในระบบ vela commerce ที่เมนูย่อยและเมนูหลัก

สำหรับสมาชิก ReadyPlanet ที่ใช้งานระบบ Vela Commerce  วันนี้ Tips&Tricks มีวิธีการสร้างเมนู Pulldown ของสินค้าในระบบ Vela Commerce ที่เมนูย่อยและเมนูหลัก มานำเสนอค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเมนู Pulldown ตามหมวดหมู่ของสินค้า หรือ ยี่ห้อสินค้า  และเพื่อลดขั้นตอนในการสร้างเมนูถ้าต้องการสร้างเมนูแบบ Pulldown ที่ลิงค์ไปหาหมวดหมู่สินค้า หรือ ยี่ห้อสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

วิธีการ Backup อีเมลโดยใช้ Tool ของ Microsoft Outlook 2003

การใช้งาน pop mail ของลูกค้าเรานั้น นอกจากจะใชัโปรแกรม Outlook Express ในการตรวจสอบการรับและการส่งเมลแล้ว ลูกค้าส่วนหนึ่งก็ยังเลือกที่จะใช้ โปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ซึ่งมีความเสถียรในการใช้งานไม่น้อยกว่าโปรแกรม Outlook Express หลังจากที่เราได้แนะนำวิธีการ Backup หรือการสำรองเก็บอีเมลนั้นไว้ในเครื่องและวิธี Restore เพื่อนำอีเมลที่เก็บไว้มาติดตั้งกลับเข้ากับโปรแกรม Outlook Express แล้วนั้น ในวันนี้เราจะแนะนำวิธีการ Backup หรือการสำรองเก็บอีเมลนั้นไว้ในเครื่องและวิธี Restore โดยใช้Tool เครื่องมือของ Microsoft Outlook 2003 ค่ะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีใส่ค่า Static URL ที่ระบบ Vela Commerce

วันนี้ Tips & Tricks มีวิธีการตั้งค่า Static URL  ที่ระบบ Vela Commerce  มาแนะนำค่ะ หลังจากที่ได้ทราบวิธีการตั้งค่า Static URL ที่กลุ่มบทความมาแล้ว เพื่อช่วยให้เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดชื่อของ URL หรือที่อยู่ของหน้าเว็บแต่ละหน้าได้ด้วยตนเอง  ข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ต่อจากชื่อโดเมนเนม ซึ่งการใช้ URL ที่เข้าใจง่ายจะช่วยในเรื่องการทำเว็บไซต์ให้มีโอกาสติดอันดับที่ดีขึ้นใน Google ตาม keywords ที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ

ส่วนการทำงานที่สามารถกำหนดให้เป็น Static URL ได้

- กลุ่มบทความปกติ / กลุ่มบทความแบบ Blog
- บทความปกติ / บทความแบบBlog
- เมนูหลักและเมนูย่อย  ประเภท สร้างหน้าใหม่ (P)
- เมนู Pulldown ที่เมนูหลักและเมนูย่อย  ประเภท สร้างหน้าใหม่ (P)
- Blog Module (อยู่ในเครื่องมือ "รูปแบบแสดงผลอิสระ" หรือในส่วนการกำหนดการแสดงผลของ Dynamic Layout)
- ระบบ Vela Commerce 

วิธีการแสดงหมายเลข IP และ อิเมลของผู้โพส และผู้ตอบในหน้าเว็บไซต์ของเว็บบอร์ด

    สำหรับสมาชิก ReadyPlanet ที่ใช้งานเว็บบอร์ดจะสังเกตเห็นว่าหลายๆเว็บบอร์ด   จะมีหมายเลข IP และอิเมลของผู้โพส และผู้ตอบในหน้าเว็บไซต์   ซึ่งข้อมูลของหมาย IP หรือ IP address เป็นหมายเลขประจำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อกับอินเตอร์เน็ต   เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีหมายเลข IP  ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ   จึงสามารถใช้หมายเลข IP   ในการระบุได้ว่าข้อความที่โพสบนเว็บบอร์ดมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องใด   หากมีการกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์   ทางสำนักงานตำรวจสามารถใช้ข้อมูล  IP  ในการสืบไปถึงตัวผู้กระทำผิดได้   ดังที่ปรากฏให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง  และในส่วนข้อมูลอิเมลที่แสดงในเว็บบอร์ดก็มีส่วนที่ช่วยในการติดตามผู้กระทำความผิดได้เช่นกันค่ะ 
   วันนี้ Tips&Tricks จึงมีวิธีการกำหนดการแสดงหมายเลข  IP และอิเมลทั้งของผู้โพส   และผู้แสดงความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์มานำเสนอค่ะ


 

เทคนิคการใช้ Flash บนรายละเอียดบทนำ

สมาชิก ReadyPlanet ที่ใช้งานบนรายละเอียดบทนำ ปกติจะใช้ภาพนิ่งที่เป็นนามสกุล .gif , .jpg , .jpeg วันนี้คอลัมน์ Tips&Trick ขอนำเสนอเทคนิคการแสดงรายละเอียดบทนำ เป็นไฟล์นามสกุล .swf มีวิธีในการทำ ดังนี้ค่ะ
 

วีธีกำหนดราคาสินค้าที่เป็นราคาสำหรับสมาชิกให้แสดงเฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น

สำหรับสมาชิก ReadyPlanet ที่มีระบบสมาชิกและระบบร้านค้า แล้วต้องการให้ราคาสินค้าที่เป็นราคาสมาชิก แสดงเฉพาะสมาชิกที่ล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเท่านั้น โดยที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเห็นราคาสมาชิกนั้นได้  วันนี้ Tips&Tricks มีวิธีมาแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

เทคนิคการแสดงรูปแทนชื่อเมนูหลักและเมนูย่อย [อัพเดทล่าสุด]

สมาชิก ReadyPlanet หลายท่านคงจะเคยใช้รูปแบบการแสดงรูปแทนชื่อเมนูหลักและเมนูย่อยมาบ้างแล้ว แต่วันนี้ ReadyPlanet ได้พัฒนาฟังก์ชั่นการใส่ภาพแทนชื่อเมนูหลัก เมนูย่อย เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด เพื่อเพิ่มความสวยงามและดูเป็น  Professional มากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกหลายท่าน  วันนี้ Tips & Tricks ขอแนะนำฟังก์ชั่นการใส่รูปแทนชื่อเมนูหลัก เมนูย่อย พร้อมวิธีการใช้งาน ดังนี้ค่ะ

เทคนิคการใช้ Flash บนหน้า Intro Page

สมาชิก ReadyPlanet ที่เลือกใช้การแสดงหน้า Intro page ปกติจะใช้ภาพนิ่งที่เป็นนามสกุล .gif , .jpg , .jpeg วันนี้คอลัมน์ Tips&Trick ขอนำเสนอเทคนิคการแสดงหน้า Intro page เป็นไฟล์นามสกุล .swf มีวิธีในการทำ ดังนี้ค่ะ
 

วิธีเติมสีสันให้ Multi Pulldown Menu

สมาชิก RedyPlanet หลายท่านคงเคยใช้งานการเปลี่ยนสี Pulldown Menu มาแล้ว วันนี้ Tips & Tricks มีวิธีการเปลี่ยนสี Multi Pulldown Menu มาแนะนำค่ะ โดยมีวิธีดังนี้

[Go to top]dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com