เว็บไซต์สำเร็จรูป - ปรับการแสดงผลแถบเครื่องมือ Text Editor และพื้นที่สำหรับใส่เนื้อหาให้กว้างขึ้น

ทางทีมงาน R&D ของ ReadyPlanet ได้ปรับการแสดงผลของแถบเครื่องมือ Text Editor และพื้นที่สำหรับใส่เนื้อหาในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปให้กว้างขึ้นสำหรับทุกเว็บไซต์แล้ววันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใส่ข้อมูลและรายละเอียดของเว็บไซต์ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ  โดยขนาดความกว้างของแถบเครื่องมือ Text Editor และพื้นที่สำหรับใส่เนื้อหา  จะขยายตามขนาดในการเปิดหน้าต่าง Web Browser ของหน้าแก้ไขเว็บไซต์ด้วยค่ะ

สำหรับเมนูในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ที่รองรับการแสดงผลแถบเครื่องมือ Text Editor ในรูปแบบที่กว้างขึ้น มีดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างการแสดงผลแถบเครื่องมือ Text Editor และพื้นที่สำหรับใส่เนื้อหาขยายกว้างขึ้นในส่วนรายละเอียดบทนำ

7 Feb 2012
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com