dot dot
“โลกไอที โลกาภิวัฒน์ในทรรศนะตำรวจไซเบอร์ ” article

สัมภาษณ์ พ.ต.อ.สุชาติ  กังวารจิตต์ 
รองผู้บังคับการ ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี 

สำหรับท่าน พ.ต.อ.สุชาติ  กังวารจิตต์  ได้รับการทาบทามจาก พล.ต.ท.ชาตรี สุนทรศร ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เข้ามาช่วยดูแล ศตท. โดยก่อนหน้านั้นเคยทำงานที่  กองตำรวจสื่อสาร และกองสรรพาวุธ  มาก่อน  เมื่อได้มารับผิดชอบเกี่ยวกับด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  เนื้อหาของงานจะแตกต่างกันอย่างไร  และสนุกสนานแค่ไหน  เชิญติดตามได้เลยค่ะ

Oxygen : ทราบว่าท่านสุชาติจบทางด้านวิศวกรรมด้านการสื่อสาร  และเคยทำงานที่ กองตำรวจสื่อสาร และกองสรรพาวุธ  มาก่อนอยากทราบว่าการทำงานมีความแตกต่างจากการทำงานของ ศตท อย่างไร? 

พ.ต.อ.สุชาติ : ค่อนข้างแตกต่างกันมากเพราะเป็นคนละสาขากัน โดยด้านการสื่อสารไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะเปรียบเหมือนกับงานหลังบ้าน (Back Office) ส่วนงานที่กองสรรพาวุธก็เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น การทดลองปืน  เสื้อเกราะ  แต่ตอนนี้หน่วยนี้ถูกลดบทบาทลงเหลือเพียงแค่ระดับกองกำกับ อยู่ภายใต้กองพลาธิการ  ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ กองบัญชาการส่งกำลังบำรุง (logistic) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   จะเห็นได้ว่าตำรวจมีหน่วยงานด้านส่งกำลังบำรุงก่อนบริษัทห้างร้านเสียอีก แต่ก็น่าเสียดายที่ถูกยุบไป โดยอาจมองว่าไม่มีประโยชน์  แต่ในอนาคตอาจตั้งขึ้นมาอีกก็ได้  ปัจจุบันก็มาทำงานอยู่ที่ ศตท. ส่วนใหญ่งานเกี่ยวพันกับการสนับสนุนคดีด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็ต้องเรียนรู้งาน ซึ่งผมก็ชอบเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบที่ได้ทำประโยชน์เพื่อหน่วยงาน และได้พี่เลี้ยงดีทำให้สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจการทำงานได้เป็นอย่างดี  (หมายถึงทีมงานใน ศตท.ที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)  

Oxygen : ตอนนี้ ศตท.โครงการขยายอะไรออกไปอีกมั้ยคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : ตอนนี้กระแสสังคมด้านการใช้เทคโนโลยีในการกระทำความผิดมาแรงมาก  เพราะเป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสในชีวิตประจำวัน  ภาระที่ตำรวจจะต้องดูแลก็คือ เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการกระทำความผิด  ถ้ามองในภาพรวมระดับประเทศก็มี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อกำหนดนโยบายของประเทศ  ส่วนในแง่ของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  ตำรวจอยู่ในฐานะมืออาชีพ ที่ดูแลด้านการกระทำความผิดมาก่อน มีความชำนาญและก่อตั้งมานาน ขณะนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ตำรวจเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถจับกุมคนร้ายไฮเทคได้ ขณะนี้ ศตท.อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เห็นเป็นสัดส่วนตามมาตรฐานสากล มีการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำงาน ตลอดจนมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในหน่วยงานเอง 

Oxygen  : ทางไอซีทีเองก็จะมีเจ้าหน้าที่เหมือนกัน  แล้วการทำงานจะไม่ซ้ำซ้อนกันหรือคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : ก็ไม่เชิง  หากมองในแง่มุมของการให้บริการประชาชน ก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นการช่วยกันทำงาน และประชาชนก็มีทางเลือกมากขึ้น โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อไปที่หน่วยงานใดก็ได้ในเบื้องต้น แต่สุดท้ายก็ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจรับผิดชอบเพื่อสรุปสำนวนส่งไปยังอัยการและฟ้องศาลต่อไป ในขณะเดียวกันเมื่อตำรวจรับคดีประเภทนี้แล้ว ก็อาจประสานขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเฉพาะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจจะมาจากหน่วยงานใดก็ได้ ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีผู้ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน จำนวน 2 นาย อาจดูว่ามีจำนวนน้อย สาเหตุที่ส่งรายชื่อไปน้อยเพราะช่วงแรกเป็นกรณียกเว้นแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้ก่อนในช่วงแรก ซึ่งต่อไปจะมีลักษณะเป็นการทดสอบก่อนเข้ามาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งในส่วนของตำรวจอยากให้มีการไปสอบมากกว่าเพราะจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานมากกกว่า

Oxygen  : หากมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับได้รับสแปมเมลพวกนี้  ตอนนี้ขั้นตอนการแจ้งความนี่จะทำอย่างไรคะ  ?

พ.ต.อ.สุชาติ : ตามกฎหมายสามารถแจ้งความได้ตามสถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือ แจ้งไปที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่จากการประชุมร่วมกัน ทางตำรวจคงต้องเป็นตัวหลักในการรับแจ้งความเพราะมีสารระบบต่าง ๆ ครบถ้วน และมีพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ทางกฎหมายประจำอยู่ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ แต่อาจมีปัญหาทางเทคนิคบ้าง ซึ่งตรงจุดนี้ ศตท. และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถให้ความช่วยเหลือและประสานการทำงานร่วมกันได้

Oxygen  : คนตอนนี้ยังงงๆ อยู่ว่าจะไปที่ไหนเวลาจะแจ้งความ  ว่าจะไปกระทรวงฯ  หรือจะมาที่ ศตท. หรือสถานีตำรวจดี ?

พ.ต.อ.สุชาติ : จริง ๆ แล้วไปที่ไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของประชาชน บางครั้งก็มีประชาชนมาแจ้งความที่ ศตท.โดยตรง เนื่องจากเดินทางไปแจ้งตามที่ต่าง ๆ แล้วอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ซึ่งต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ศตท.เองไม่มีอำนาจหน้าที่ในการรับแจ้งความ แต่อย่างไรก็ตามเราพยายามอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลายครั้งที่ ศตท.ช่วยดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้นก่อน จากนั้นก็จะส่งหลักฐานต่าง ๆ ไปให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อรับแจ้งความและดำเนินคดีต่อไป

Oxygen  : เห็นทาง ศตท.เวิร์คกันมาก  มีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ตลอดเวลา  เอาเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ 

พ.ต.อ.สุชาติ : ครับ ถือเป็นภารกิจหลักของเราที่จะต้องพยายามขับเคลื่อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาพรวมให้สามารถดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้ได้    การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านเทคโนโลยีต้องปูพื้นฐานให้ดีก่อน    หลักสูตรที่อบรมก็มีตั้งแต่พื้นฐานไปจนกระทั่งสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่ง  แต่คงยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ ศตท. พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ตลอดจนให้คำปรึกษา บางคดีก็เข้าไปทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น  ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ก็จะทำให้ประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทาง
มาที่ส่วนกลาง

 

Oxygen  : ส่วนกลางนี่จะเป็นเหมือนอบรมให้ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลาง จะเน้นในเรื่องที่เป็นงานวิเคราะห์ วิจัย อบรมให้ความรู้ เนื้องานจะมีความซับซ้อนมากกว่า เราพยายามหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะความผิดในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเดียว ซึ่งก็น่าเสียดายที่ ศตท.มีจำนวนบุคลากรค่อนข้างน้อย  บางครั้งออกไปทำงานข้างนอกกันหมด จนไม่มีเจ้าหน้าที่เหลืออยู่ที่งาน

Oxygen  : ต้องมีสักกี่คนถึงจะพอคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ :  ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนได้ชัดเจน เพราะยังเพิ่งเริ่มต้น  แต่จากปริมาณงานในปัจจุบันเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่  ก็เห็นได้ว่าบุคลากรไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนักกันมาก ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน ตั้งแต่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ไปร่วมประชุมสัมนาทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ให้คำปรึกษากับประชาชน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์พยานหลักฐาน ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและจัดซื้ออุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Oxygen  : ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกี่ยวกับคดีอะไรคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : คดีส่วนใหญ่เป็นคดีหมิ่นประมาท ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามมาด้วยคดีฉ้อโกง  และจำหน่ายเผยแพร่ภาพลามก

Oxygen  : มีแจ้งความเข้ามาแบบนี้เราได้ดำเนินการมั้ยคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : เราช่วยดำเนินการในเบื้องต้นให้ทุกคดี เช่น คดีที่เพิ่งไปออกรายการโทรทัศน์เมื่อเร็วๆนี้    ที่คุณป้าเขาถูกหลอกลวงว่าถูกล็อตเตอรี่ผ่านทางอีเมลและหลงเชื่อ   ถูกคนร้ายหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมไปให้ คุณป้าคนนี้เกษียณอายุแล้ว ไม่ค่อยมีเงินจึงเอาบ้านไปจำนอง  แล้วโอนเงินไปให้คนร้าย ซึ่งยากที่จะสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินดคีได้ เนื่องจากคนร้ายอยู่ที่ต่างประเทศ และมักจะอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับประเทศอื่น ซึ่งในคดีนี้ คนร้ายอยู่ที่ประเทศไนจีเรีย  ตรงนี้ต้องพยายามเน้นมาตรการป้องกัน คือให้ความรู้กับประชาชนว่า อย่าโลภมาก อยู่ดี ๆ คงไม่มีใครจะเอาเงินมาให้เรา  หรือหากสงสัยก็ควรโทรมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อน

Oxygen  : ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ

พ.ต.อ.สุชาติ :  คุณป้าคนนี้ก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ  สามารถอ่านและเข้าใจได้ดี  ติดต่อกันจนเชื่อว่าคนร้ายจะโอนเงินให้จริง ทำให้หมดเงินไปถึง 3 ล้านบาทเศษ บ้านและที่ดินที่นำไปจำนอง ก็กำลังจะถูกยึด นอกจากนี้ยังมีแม่อายุ 70 กว่าปี ที่ต้องเลี้ยงดูด้วย  น่าสงสารมาก  ซึ่งคุณป้าก็ทำหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปทั่ว และเขียนจดหมายร้องทุกข์ไปถึงสำนักพระราชเลขาฯ ให้ช่วยสงเคราะห์อีกทางหนึ่ง  ทาง ศตท.ก็ทำได้ดีที่สุดคือประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างประเทศให้ แต่มีความหวังค่อนข้างน้อย

Oxygen  : หลังๆมียังงี้เข้ามาเรื่อยๆเหรอคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : มีเข้ามาเรื่อยๆ ครับ  การกระทำความผิดประเภทนี้คนร้ายใช้วิธีการส่งอีเมลออกไปหลอกลวงเป็นล้านฉบับ หากมีคนหลงเชื่อแค่ 1% ก็คุ้มแล้ว ก็ทำได้เรื่อยๆและก็สืบสวนจับกุมได้ยากมาก  ต่างประเทศเขาเน้นในเรื่องการให้ความรู้กับประชาชน อย่าไปหลงเชื่อ  ความจริงแล้วเรื่องลักษณะนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องถูกล็อตเตอรี่อย่างเดียว มีรูปแบบแปลก ๆ เข้ามาอยู่ตลอดเวลา เช่น อีกคดีหนึ่ง  มีคนอายุ 60 ปีกว่า  มาหาที่ทำงานผมเพื่อแจ้งความว่าโดนหลอกลวงผ่านทางอีเมลจากคุณป้าคนหนึ่ง  ซึ่งหลอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งใกล้จะตายแล้ว  ส่วนสามีก็เพิ่งตายไปก่อนหน้านี้ 2-3 เดือน  ทิ้งเงินไว้ในธนาคารหลายปีแล้วไม่ได้ใช้  บั้นปลายชีวิตจึงอยากจะทำบุญ  แต่ติดปัญหาที่บัญชีธนาคารไม่มีการเคลื่อนไหว ถ้าจะถอนเงินในบัญชีดังกล่าว ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ด้วย  หรือไม่ก็ต้องทำให้บัญชีมีความเคลื่อนไหวก่อนที่จะถอนเงินออกมาได้  ตัวเองมีฐานะยากจน จึงต้องการหาเงินสองหมื่นบาท  เพื่อไปใช้จัดการตามที่กล่าวอ้าง หากใครให้ความช่วยเหลือก็ยินดีที่จะแบ่งเงินให้เป็นจำนวนมาก จากนั้นก็จะมีการติดต่อกันผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ และมีการขอเงินเพิ่มเติมโดยอ้างสารพัดรูปแบบ เช่น ต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติม เป็นต้น พร้อมกับแนบเอกสารประกอบมาให้ดู ผมดูเอกสารแล้วมีลักษณะน่าเชื่อถือ  ว่าเป็นเอกสารที่มาจากธนาคาร มีระเบียบของธนาคารชี้ให้เห็นเป็นข้อ ๆ ว่าต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง สุดท้าย ผู้เสียหายก็ถูกหลอกลวงเอาเงินไปด้วยเงินเริ่มต้นสองหมื่นบาท จนหมดเงินเป็นล้านบาท  คดีประเภทนี้จับกุมตัวได้ยากมาก เพราะคนร้ายใช้วิธีการติดต่อสื่อสารที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้  แต่หลังจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้แล้ว น่าจะทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศดีขึ้น เพราะผู้ให้บริการจะต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นอย่างน้อยเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน มิฉะนั้นผู้ให้บริการจะมีความผิดและมีโทษปรับค่อนข้างสูง

Oxygen  : นอกจากหมิ่นประมาท  สแปมเมล  อีเมลหลอกลวง  แล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ยคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ :  อีกรูปแบบหนึ่งที่คนร้ายมักนิยมใช้หลอกลวงประชาชน คือ การประกาศขายของผ่านทางกระดานข่าวในเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อมีคนหลงเชื่อโอนเงินมาให้แล้ว ก็ไม่สามารถติดต่อได้  อีกกรณีหนึ่ง มีคนไทยไปโพสต์ขายโทรศัพท์มือถือในเว็บไซต์ ราคา 3,000 บาท แต่มีชาวต่างชาติขอซื้อในราคา 30,000 บาท แต่คนไทยรายนี้รู้ทัน เพราะมันไม่สมเหตุสมผล จึงไม่ส่งของไปให้   ปรากฎว่าคนร้ายรายนี้กลับส่งหนังสือมาบอกว่าให้ไปเบิกเงินที่ธนาคารได้เลย พอไปตรวจสอบก็ไม่มีการโอนเงินมาให้ แถมยังขู่อีกว่าถ้าไม่เอาของส่งให้จะมีความผิด พร้อมแนบหนังสือเอฟบีไอมาให้ทางอีเมล  ใช้คำพูดว่า This Warning is final ในบรรทัดสุดท้าย  ซึ่งแปลได้ว่า เป็นคำเตือนครั้งสุดท้าย   มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย  คนไทยรายนี้ก็เลยตกใจรีบมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ ให้ช่วยตรวจสอบเพราะนอนไม่ค่อยหลับ   ส่วนใหญ่คนร้ายมาจากประเทศไนจีเรีย ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  เพราะเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง  สำนวนภาษาอังกฤษดี  ทำให้อ่านแล้วน่าเชื่อเหมือนกัน  นี่ขนาดยังไม่ทันขายก็ยังขู่ว่าหากยกเลิกต้องโดนค่าปรับ ตอนนี้คดียังอยู่ระหว่างดำเนินการ  ไม่รู้ว่าคนร้ายจะคิดรูปแบบอะไรใหม่ ๆ ออกมาหลอกประชาชนอีก

 
 พ.ต.อ.สุชาติ  กังวารจิตต์                             พ.ต.ท.นิเวศน์   อาภาวศิน

Oxygen  : คดีหมิ่นประมาทนี่  ดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระ  ถ้าเราจะไม่ต้องสนใจจะดีกว่ารึเปล่าคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หากรับได้ก็ไม่ต้องสนใจ แต่ส่วนใหญ่จะโดนหมิ่นจี้ในจุดที่ยอมรับไม่ได้  หรือถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงก็ถือเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้

Oxygen  : พวกคดีอย่างแฮกข้อมูลธนาคารมีบ้างไหมคะ  เพราะที่เมืองนอกมีพวกนี้เยอะเหมือนกัน

พ.ต.อ.สุชาติ : ก็มีบ้างในอดีตหลายปีแล้ว  แต่ส่วนใหญ่จะไม่แจ้งความ เพราะไม่ต้องการเปิดเผยกลัวเสียชื่อเสียง  ส่วนที่เป็นข่าวใหญ่คือเรื่องที่ไปเจาะระบบโทรศัพท์มือถือเพื่อแก้ไขตัวเลขในบัตรเติมเงินให้มีมูลค่าสูงขึ้น คดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของ ศตท. วางแผนจับกุมได้ขณะกำลังออนไลน์เจาะระบบคอมพิวเตอร์

Oxygen  : เวลามีคดีข้ามประเทศ ทาง ศตท. ก็รับผิดชอบด้วยใช่มั้ยคะ ? อย่างคดีที่เพิ่งผ่านมา  คดีขู่โลตัส

พ.ต.อ.สุชาติ :  เป็นคดีการขู่กรรโชกทรัพย์ ผ่านทางอีเมล หากไม่โอนเงินมาให้ก็จะใส่ยาพิษปนไปในอาหาร  ตำรวจประเทศอังกฤษก็ประสานขอความร่วมมือมาโดยตรง เดินทางมา 3-4 คน  ภายใน  2 วัน หลังเกิดเหตุ  ใช้เวลาประมาณ 5 วัน เราก็สามารถจับตัวคนร้ายได้ ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ แห่งหนึ่ง ตามที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา

Oxygen  : เห็นว่ามีวิทยากรจากเมืองนอกมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ?

พ.ต.อ.สุชาติ : ส่วนมากมาจากอเมริกา  เช่นหน่วยไอซ์    ทราบว่า ศตท. กำลังอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ   จึงต้องการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ทราบ และเพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงเดินทางมาบรรยายให้หลักสูตรละ 2 ชม.

Oxygen  : วิธีที่คัดเจ้าหน้าที่มาอบรมนี่มีอย่างไรบ้างคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : ศตท. จะส่งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้รับการอบรมไปให้หน่วยต่าง ๆ พิจารณากันเอง และดูความสมัครใจด้วยว่า สนใจด้านนี้ ต้องการมาอบรมจริง ๆ เราก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าทุกคนจะต้องทำงานได้ทั้งหมด  เพราะการฝึกด้านเทคนิคเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งขณะนี้เราอบรมไปแล้ว 200 กว่าคนแล้ว ซึ่งก็ยังไม่พอ จำเป็นต้องอบรมอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ส่วนการอบรมที่ผ่านมาก็ได้รับความกรุณาสนับสนุนงบประมาณให้จัดการอบรมดังกล่าว   เพราะการอบรมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายพอสมควร ค่าเอกสาร  ค่าซีดีค่าอาหาร เป็นต้น   ซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะไปนั่งฟังด้วยเพราะชอบ  บางคนก็เล่าประสบการณ์ให้ฟัง  คดีๆนึงไม่ใช่ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเดียว  ต้องอาศัยประสบการณ์สืบสวนเชิงลึก   ต้องมีวิธีการล่อหลอก   เป็นความรู้ใหม่ ๆ เวลาบรรยายวิทยากรของ ศตท. ก็จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ทั้งหมด

 

Oxygen  : กรณีที่ มีการถกเถียงกันว่าตำรวจควรพกปืนเข้าไปตรวจค้นหรือเปล่า  ในคดีกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : ขึ้นชื่อว่าคนร้าย เราไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะเป็นคนร้ายด้านคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ไม่มีอาวุธปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด ดังนั้น การตรวจค้นทุกครั้งต้องพึงระลึกเสมอว่าคนร้ายอาจมีอาวุธร้ายแรงอยู่ด้วยเสมอ  เราต้องพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ

Oxygen  : พ.ร.บ.ตัวใหม่ที่ออกมาช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นมั่ยคะ ?

พ.ต.อ.สุชาติ : คงไม่ใช่เรื่องของความยากง่าย แต่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถบังคับใช้เพื่อดำเนินคดีบางข้อหาได้  เมื่อก่อนอาจไม่ถือเป็นความผิดแต่ตอนนี้ถือเป็นความผิด เช่น ในเรื่องของการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ การขโมย การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  โดยมีความท้าทายในเรื่องของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถรับฟังได้

Oxygen  : แล้วเวลาไปพูดให้ศาลฟังนี่มันยากมั้ยคะ  อย่างตำรวจเก่งๆคอมพิวเตอร์ยังมี แต่ศาลจะฟังตรงนี้รู้เรื่องรึเปล่า ?

พ.ต.อ.สุชาติ : คดีประเภทนี้ยังมีไม่มาก เป็นของใหม่ บางเรื่องศาลก็เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องพยายามทำให้เข้าใจให้ได้ โดยพยายามนำเสนอด้วยภาษาง่าย ๆ มีตัวอย่างและภาพประกอบ  ซึ่งขณะนี้หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงาน มีความตื่นตัวกันมาก มีการอบรมสัมนาอย่างต่อเนื่อง น่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  และมีมาตรฐานการทำงานที่ยอมรับได้ตามหลักสากลเช่นเดียวกับต่างประเทศ 


ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี   ได้ที่ http://htcc.police.go.th/
ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคาร 33 ชั้น 4  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  10330 
โทร   0-2205-2627  Fax.  0-2250-0492  

Fight Cyber Crime Together....

 

 

 

 'Monzicha'
Oxygen.ReadyPlanet Editor

http://www.readyplanet.com/


 
Cyber Story

สัมภาษณ์ กล้า ตั้งสุวรรณ แห่ง Duocore.tv article
Open China 9 การกลับมาของบูรพาไม่แพ้ article
Open China 8 เลอโนโว( Lenovo) ผู้ย่ำรอยเท้าเจงกิสข่าน article
Open China 7 จีน-อินเดีย เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ชิงแชมป์มหาอำนาจใหม่ ตอน 4 article
Open China 6 จีน-อินเดีย เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ชิงแชมป์มหาอำนาจใหม่ ตอน 3 article
Open China 5 จีน-อินเดีย เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ชิงแชมป์มหาอำนาจใหม่ ตอน 2 article
Open China 4 จีน-อินเดีย เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ชิงแชมป์มหาอำนาจใหม่ ตอน 1 article
วิพากษ์ฮ่องกงก่อนกลับสู่การปกครองของจีน ผ่านภาพยนตร์ ของ หว่องกาไว article
ฮ่องกง บนทางแยกแห่งการเปลี่ยนแปลง 1 article
Open China 3 ตอน : หัวเหว่ย แบรนด์จีนสะท้านยุทธภพ article
Open China 2 ตอน เจ้าสัวใหม่ยุคดิจิตอล article
Open China 1 เมื่อมังกรผงาดในตลาดโลก (ตอน พลิกปูมมังกร) article
Ebay [ 2 ] : กว่าจะเป็นตลาดออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก
เม็ก วิทแมน ผู้หญิงเบื้องหลัง อีเบย์ ตอนที่ 1 article
คู่หู ยาฮู : ปรากฏการณ์ WorldWideWeb สะท้านโลก (2 ) article
คู่หู ยาฮู : ปรากฏการณ์ WorldWideWeb สะท้านโลก (1 ) article
Open China 9 การกลับมาของบูรพาไม่แพ้
Open China 9 การกลับมาของบูรพาไม่แพ้ article
Google : ภูมิหลังชีวิตคู่หูธุรกิจ (2) article
Google : คู่หูผู้สร้างตำนาน (1) articledot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com