dot dot
Photo Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Web Marketing Workshop รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556" วันจันทร์ที่ 22 เมษายน
รายละเอียด:

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ReadyPlanet ได้มีการจัดคอร์สอบรม "Web Marketing Workshop รุ่นที่ 2" ขึ้น ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 ซึ่งคอร์สอบรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิคและหลักการทำการตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการ โดยได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ชมได้จากภาพบรรยากาศที่ ReadyPlanet News นำมาฝากในวันนี้ค่ะ

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Marketing ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 8"
รายละเอียด:

 เมื่อวันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Marketing ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 8" ขึ้น  ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นโดย "กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์" และ ReadyPlanet ได้รับความไว้วางในการเป็นผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ค่ะ

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศการอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 163" วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
รายละเอียด:

ReadyPlanet ได้มีการจัดคอร์สเพื่อการใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ให้กับสมาชิกในหลักสูตร  "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 163" ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 โดยวิทยากร คุณลสิดา ต่ายเพ็ชร์ Project Management Officer บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆ สัปดาห์เพื่อท่านสมาชิกค่ะ

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 18" วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
รายละเอียด:

ReadyPlanet มอบโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร OpenHouse "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 18" ฟรี!!! โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามารับฟังการบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 ณ บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 จากวิทยากร คุณจักรพล เบสุวรรณ Marketing Manager บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากค่ะ

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : บรรยากาศการอบรม "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 7" พัฒนาศักยภาพของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
รายละเอียด:

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้าน e-Marketing for e-Commerce Business ขึ้นใน  “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” เพื่อแนะนำความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ครอบคลุมทั้งการใช้เว็บไซต์ และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์แบบต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการจะนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผู้เข้าเยี่ยมชมและเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดย ReadyPlanet ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้  และรุ่นล่าสุดที่จัดอบรมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 นั้นเป็นรุ่นที่ 7 แล้วค่ะ

จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 73" และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (Vela Easy)
รายละเอียด:

ก่อนจะไปพักผ่อนในวันหยุดยาวกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ ReadyPlanet เก็บภาพบรรยากาศการอบรมในคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 73" วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 และคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (Vela Easy) รุ่นที่ 32"  วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 มาให้ได้ชมกัน ซึ่งจัดขึ้นที่บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : บรรยากาศการอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (for existing customer) รุ่นที่ 40" วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556
รายละเอียด:

ReadyPlanet ได้จัดคอร์สอบรมเพื่อแนะนำแนวทางเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ให้กับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์รูปแบบ VelaClassic กับคอร์สอบรมหลักสูตร "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (for existing customer) รุ่นที่ 40" เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet คุณอุทัยววรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ต่างมุ่งมั้นตั้งใจเรียนรู้ระบบต่างๆ กันอย่างขะมักเขม้น ชมได้จากภาพบรรยากาศการอบรมที่ ReadyPlanet News นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที่ 6
รายละเอียด:

 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ReadyPlanet ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้าน e-Marketing for e-Commerce Business ใน “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที่ 6 ณ  บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก โดยมี คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี Chief Operating Officer ReadyPlanet.com , กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และคุณทรงยศ คันธมานนท์ Chief Executive Officer ReadyPlanet.com เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ค่ะ

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system" 4 รุ่น วันที่ 25-28 มีนาคม 2556
รายละเอียด:

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดคอร์สอบรมขึ้นถึง 4 รุ่น ด้วยกัน ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด รัชดา ชั้น 9 ในชื่อคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 161" จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 และคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 72" เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นคอร์สอบรมที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaClasic ส่วนอีก 2 รุ่น เป็นคอร์สอบรมที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaEasy นั่นคือคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 30" จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 และ "รุ่นที่ 31" จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556

จำนวนรูป : 53 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ส่งเสริมการเรียนรู้กับทุกเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อนำ e-Commerce ไทยไปสู่ระดับสากล "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 5
รายละเอียด:

 เดินทางมาสู่รุ่นที่ 5 แล้วนะคะ สำหรับ “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล” ซึ่ง ReadyPlanet ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ด้านการทำการตลาดออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ทั้งสำหรับท่านที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์และท่านที่ทำเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว  โดยการอบรมในรุ่นที่ 5 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com