dot dot
Photo Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศการอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 23"
รายละเอียด:

คอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 23" สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaEasy จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องอบรม บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ซึ่งเป็นห้องอบรมใหม่ที่สร้างขึ้นให้สามารถรองรับสมาชิกได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2 เท่า  

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 1
รายละเอียด:

เมื่อวันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้าน e-Marketing for e-Commerce Business ใน "โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1" ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก

จำนวนรูป : 109 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศการอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet รุ่นที่ 15"
รายละเอียด:

ReadyPlanet ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้เข้ามารับคำแนะนำในการทำธุรกิจออนไลน์ได้มากขึ้น กับห้องอบรมใหม่ใหญ่กว่าเดิม ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้มากขึ้นถึง 2 เท่า พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่และการวางระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการอบรมในคอร์สต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 157" วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 69" วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์
รายละเอียด:

คอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 157" วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (E-commerce) รุ่นที่ 69" วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ที่ผ่านมา มีสมาชิก ReadyPlanet เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet เป็นจำนวนมาก ชมได้จากภาพบรรยากาศที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะ

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม Google Analytics Workshop (วิเคราะห์เจาะลึกเว็บไซต์ด้วย Google Analytics) ครั้งที่ 3
รายละเอียด:
อีกหนึ่งคอร์สอบรมจาก ReadyPlanet ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถทำธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้ กับ คอร์สอบรม Google Analytics Workshop วิเคราะห์เจาะลึกเว็บไซต์ด้วย Google Analytics ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยมี คุณรฐิยา อิสระชัยกุล General Manager of Web Promotion บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ค่ะ
จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 22" วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด:

ReadyPlanet News วันนี้ เก็บภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 22" มาให้ได้ชมกัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป คุณอุทัยวรรณ ปรีชา Business Development Executive บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำหรับคอร์สอบรมนี้ ReadyPlanet จะจัดขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิกที่ใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อแนะนำวิธีการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นให้สมาชิกทุกท่านได้สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet ครั้งที่ 14" วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด:

ReadyPlanet มีการจัดคอร์สอบรมเพื่อผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในชื่อคอร์ส "สร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปจาก ReadyPlanet ครั้งที่ 14" ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยวิทยากร คุณจักรพล เบสุวรรณ Marketing Manager บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ e-Marketing สูตรความสำเร็จตลาดออนไลน์”
รายละเอียด:

 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานสัมมนา "e-Marketing สูตรความสำเร็จตลาดออนไลน์" ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 
ซึ่งในงานสัมมนา "e-Marketing สูตรความสำเร็จตลาดออนไลน์" ครั้งนี้  มีการบรรยายหัวข้อ “Online Marketing 2013 practices & Trends”โดย รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี
และแนะนำการอบรมหลักสูตร “DBD e-Marketing  เทคนิคตลาดออนไลน์” ซึ่งเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้าน e-Marketing for e-Commerce Business ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล”   โดย ReadyPlanet ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการจัดอบรมโครงการนี้ค่ะ
 นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาหัวข้อ “Online Marketing สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ”  โดยมี คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา ผู้จัดการฝ่าย e-Commerce บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน),ผู้ให้บริการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น  อีเลฟเว่น (7-Eleven) และ www.ShopAt7.com และ คุณรรินรัตน์ เซี่ยมเอคู ผู้ประกอบการร้าน “sister2idea” ร่วมเสวนาและให้ความรู้ในหัวข้อนี้ค่ะ
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 159" วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 26" วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556
รายละเอียด:

ในทุกๆ สัปดาห์ ทาง ReadyPlanet จะมีการจัดอบรมเพื่อสร้างแนวทางและแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นในการทำเว็บไซต์ให้กับสมาชิก ทั้งสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบเดิม VelaClassic และรูปแบบใหม่ VelaEasy สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaClassic ทาง ReadyPlanet ได้จัดคอร์สอบรมที่ชื่อว่า "Introduction to ReadyPlanet DIY website system รุ่นที่ 159" เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 และคอร์ส "Introduction to ReadyPlanet DIY website system (VelaEasy) รุ่นที่ 26" สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ VelaEasy เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด สำนักงานรัชดาภิเษก อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 โดยวิทยากร คุณอุทัยวรรณ ปรีชา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มกราคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : บรรยากาศคอร์สอบรม Social Media Marketing (การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์) ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 30 มกราคม 2556
รายละเอียด:

 ReadyPlanet News เก็บภาพบรรยากาศคอร์สอบรม Social Media Marketing (การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์) ครั้งที่ 11  มาฝากทุกท่านค่ะ คอร์สนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ   โดยมีคุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณรฐิยา อิสระชัยกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเว็บโปรโมชั่น บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Oxygen Menu
dot
bulletOxygen Home
bulletต้นกำเนิด Oxygen
bulletข่าวจากสื่อต่าง ๆ
bulletAdWords Reseller News
bulletPhoto Gallery
bulletแนะนำ ติชม
dot
ReadyPlanet Update
dot
bulletReadyPlanet News
bulletFunction Update
bulletNew Templates
dot
Tips & Technics
dot
bulletReadyPlanet HowTo
bulletTips & Tricks
bulletDesign Guru
bulletR&D Talk
dot
Marketing Tools
dot
bulletNice To Know
bulletEditor Recommend
bulletแผนการทำโฆษณาบน Google
dot
ReadyPlanet Members
dot
bulletHighlight Member
bulletMember News
bulletWeb of The Week
bulletWeb of The Day
dot
Training & Seminar
dot
bulletTraining Courses
bulletแบบสำรวจความพอใจ
dot
IT News
dot
bulletCyber Story
bulletDo You Know ?
bulletCyber News
bulletArticle Of The Day
bulletCyber Joke
dot
Blog
dot
bulletSongyot Blog
bulletบุรินทร์ 's Blog
bulletเว็บซื้อขาย VelaMall.com
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletทัวร์ต่างประเทศ
dot
Free!!! Service
dot
bulletFree!!! Background
bulletวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรี!!!


เว็บสำเร็จรูป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog.readyplanet.com อัพเดทข่าวสาร เทรนด์การตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) Fax: 02-016-6901 Email : info@readyplanet.com